Krimuldas ev.lut. draudze veidos starptautisku apmācību programmu jauniešu personības attīstībai

Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze šoruden sākusi īstenot starptautisku projektu, kurā izstrādās mācību programmu darbā ar jauniešiem iesaistītajiem speciālistiem, lai attīstītu jaunajos cilvēkos līdera prasmes, pašapziņu, pašmotivāciju, atbildību un piederības sajūtu kādai no sociālajām grupām. Sadarbībā ar projekta partneriem – Rumānijas Skautu biedrību (Scout Society) un Svētā Gabriela skolu (San Gabriel School) Spānijas pilsētā Saragosā – mācību programmu ar mācību materiāliem un tematisko plānu 39 stundu apjomā plānots ne vien izstrādāt, bet arī aprobēt jeb izmēģināt, lai pārliecinātos par tās atbilstību mērķim. Krimuldas draudzē jauniešu apmācības iecerētas iknedēļas svētdienas skolas nodarbībās no nākamā gada marta.

Projekta idejas autore un vadītāja, Krimuldas draudzes padomes locekle Sandija Zaļupe norāda – vajadzību pēc šāda veida jauniešu apmācības radījusi viņu sociālās dzīves “pārcelšanās” uz sociālajiem tīkliem, klātienes kontaktēšanās trūkums ar vienaudžiem un sabiedrību kopumā, motivācijas zudums un apātija Covid – 19 ēnā. “Tas ir radījis plaisu pusaudžu savstarpējās attiecībās un sadarbībā, un vienlaikus kavē viņu kā personību attīstību. Tāpēc jāmudina jaunieši būt aktīviem, atvērtiem, izrādīt iniciatīvu un iesaistīties sabiedriskās dzīves procesos,” uzsver S.Zaļupe.

Mācību programma paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Apmācību saturs pusaudžu personīgo un sociālo prasmju attīstīšanai tiks balstīts kristīgajās pamatvērtībās, kas ietver mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un paškontroli, un ir neatņemama cilvēka personības veidošanās daļa.

Izstrādātā mācību programma kalpos kā atbalsts pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem tādās jomās kā izglītība, reliģija, kultūra un vēl citās. Tā būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un ilgs gandrīz pusotru gadu.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.