Krimuldas draudzē uzņems ārvalstu partnerus

No 11. līdz 14.decembrim Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudzē uzņems ārvalstu viesus no Spānijas un Rumānijas. Tie būs draudzes īstenotā starptautiskā projekta “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners) partneri  no Rumānijas Skautu biedrības un Svētā Gabriela skolas Spānijā. Projekta mērķis ir izstrādāt neformālās izglītības programmu jauniešu līderības attīstībai, tāpēc tikšanās laikā dalībnieki pārrunās un diskutēs par mācību programmas, mācību plānu un metodoloģijas izstrādi, lai programmu pusotra gada laikā varētu īstenot un aprobēt.

Starptautiskos partnerus uzņems Krimuldas draudzes padomes locekle, projekta idejas autore un vadītāja Sandija Zaļupe un draudzes padomes priekšsēdētāja Solvita Andžāne. Viesus uzrunās arī evaņģēlisti Jāzeps Bikše un Mārtiņš Muižnieks.

Jāatgādina, ka mācību programma būs orientēta jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, palīdzot viņiem izkopt tādas prasmes, kas vērstas uz jaunā cilvēka kā atbildīgas, motivētas, ar līdera īpašībām apveltītas personības attīstību. Apmācību saturs tiks balstīts kristīgajās pamatvērtībās, lai izskaustu jebkāda veida diskrimināciju un veicinātu jauniešu līdztiesību, daudzveidības pieņemšanu, pilsonisko aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos. Projekta ietvaros mācību programma tiks īstenota Krimuldas draudzes Svētdienas  skolas nodarbībās un Rumānijas skautu  apmācībās.

Mācību programma būs atbalsts pedagogiem un apmācību vadītājiem darbā ar jauniešiem. To būs iespēja izmantot un adaptēt gan jauniešu formālajā, gan neformālajā izglītībā dažādos sektoros, tostarp, reliģijā, kultūrā un izglītībā. Mācību programma būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.