Krimuldas draudzē ar ārvalstu partneriem diskutē par jauniešu līderību

No 11. līdz 14.decembrim Krimuldas evaņģēliski luteriskajā draudzē viesojās sadarbības partneri no Rumānijas Skautu biedrības un Spānijas Svētā  Gabriela skolas. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar draudzes un ārvalstu pārstāvju kopīgi īstenoto projektu par mācību programmas izveidi jauniešu līderības spēju attīstībai. Draudzē mācību programma tiks aprobēta un jaunieši apmācīti Svētdienas skolas nodarbībās no nākamā gada marta. Līderību pēc izstrādātās programmas apgūs arī jaunie skauti Rumānijā.

“Pašapziņa, atbildība, motivācija un iniciatīva ir īpašības un spējas, kas ļauj jaunietim droši doties dzīvē  uz priekšu un sasniegt savus mērķus, tāpēc ir būtiski veicināt to attīstību,” uzrunājot tikšanās dalībniekus, norādīja Krimuldas draudzes padomes locekle, projekta idejas autore un vadītāja Sandija Zaļupe. Gandarījumu par šādas apmācību programmas veidošanu un jauniešu personības izaugsmes iespēju pauda arī draudzes evaņģēlists un mācītāja p.i. Jāzeps Bikše un pieredzējušais mācītājs Austris Juris Rāviņš, kurš viesus pārsteidza ar lielisku angļu valodas prasmi.

Jāatgādina, ka mācību programma paredzēta jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam. Apmācību saturs tiks balstīts kristīgajās pamatvērtībās, lai izskaustu jebkāda veida diskrimināciju un veicinātu jauniešu līdztiesību, daudzveidības pieņemšanu, pilsonisko aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos. Mācību programma būs atbalsts speciālistiem darbā ar jauniešiem. To būs iespēja izmantot un adaptēt gan jauniešu formālajā, gan neformālajā izglītībā dažādos sektoros, tostarp, reliģijā, kultūrā un izglītībā. Mācību programma būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu “Mobilā programma jauniešiem” līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un ilgs gandrīz pusotru gadu.

Projekts “Mobilā programma jaunatnes izglītotājiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.