Līderības mācību programmas izstrādes komandai otrā tikšanās – šoreiz tiešsaistē

2.februārī tiešsaistē kopā sanāca Krimuldas ev.lut. draudzes īstenotā Erasmus+ projekta “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners – MoPYL) komanda. Šī bija projekta dalībnieku otrā tikšanās, pirmā notika decembrī klātienē Krimuldā. Tikšanos vadīja projekta idejas autore un vadītāja, draudzes padomes locekle Sandija Zaļupe. Tiešsaistē ar partneriem – Rumānijas Skautu biedrības un Spānijas Svētā Gabriela skolas pārstāvjiem tika pārrunāta projekta gaita, tostarp, mācību plānu izstrāde, pētījuma veikšana pusaudžu vidū un citas aktivitātes.

Projektā darbošanās rit pilnā sparā. Top mācību plāni, lai programmas ietvaros pusaudžos attīstītu līderības prasmes, motivāciju un piederības sajūtu, un tie martā tiks “iedzīvināti” Krimuldas draudzes Svētdienas skolā un Rumānijas Skautu apmācībās jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Tāpat visās trīs iesaistītajās valstīs noris pētījums pusaudžu vidū, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām un rakstura īpašībām, vērtībām, cik viņi ir motivēti, godīgi, atbildīgi, radoši, vai ir gatavi pielikt pūles savu mērķu sasniegšanai, izrādīt iniciatīvu, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kā veido attiecības ar līdzcilvēkiem, vai jūtas piederīgi kādai no sociālajām grupai. Pētījuma rezultāti ļaus izzināt jauniešu viedokli, attieksmi un vērtības, pielāgot tām līderības apmācību programmas saturu, izmantojamās metodes ne vien šī projekta ietvaros, bet daudz plašākā mērogā. Pētījuma rezultāti būs pieejami izmantošanai organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem dažādās jomās. Jāatzīmē, ka projekta gaitā mācību saturs un metodes tiks regulāri pilnveidotas atbilstoši jauniešu atsauksmēs.

 

Izstrādātā neformālās izglītības mācību programma līderības attīstīšanai kalpos kā atbalsts pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem tādās jomās kā izglītība, reliģija, kultūra un citās, tādējādi nodrošinot rezultātu pārnesi dažādos sektoros. Tā būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.