Svētdienas skolā turpinās apmācības jauniešu līderībai

Krimuldas ev.lut. draudzē aizvadīta otrā Svētdienas skolas nodarbība, kurā pusaudži uzsākuši apmācības līderības prasmju attīstīšanai, kā arī motivācijas un piederības sajūtas veicināšanai. Svētdienas skolas nodarbības jauniešiem vada idejas autore, draudzes padomes locekle Sandija Zaļupe.

Šajā reizē jauniešiem bija iespēja noskatīties animācijas filmu par Lācaru, kuru Jēzus Kristus augšāmcēla 4 dienā pēc nāves. Pēc noskatīšanās redzētais tika pārrunāts, jautājumi izskanēja gan no skolotājas, gan pašu jauniešu vidus. “Katrā no jums ir milzīgs spēks, ticiet tam,” nodarbības izskaņā jaunajai paaudzei vēlēja S.Zaļupe.

Jau vēstīts, ka Erasmus+ programmas projektā “Mobilā programma jauniešiem” tiek izstrādāta apmācību programma ar 39 Svētdienas skolas nodarbību stundu plāniem, kas balstīti kristīgajās vērtībās – Svētā Gara augļos: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība”(Galatiešiem 5:22). Mācības orientētas jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, palīdzot viņiem izkopt tādas prasmes, kas vērstas uz jaunā cilvēka kā atbildīgas, motivētas, ar līdera īpašībām apveltītas personības attīstību. Apmācību saturs balstīts kristīgajās pamatvērtībās, lai izskaustu jebkāda veida diskrimināciju un veicinātu jauniešu līdztiesību, daudzveidības pieņemšanu, pilsonisko aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos. Projektu kopā ar draudzi īsteno partneri – Rumānijas Skautu biedrība un Svētā Gabriela skola Spānijā.

Mācību programma būs atbalsts pedagogiem, tostarp Svētdienas skolu skolotājiem, un apmācību vadītājiem darbā ar jauniešiem Latvijā un Eiropā. To būs iespēja izmantot un adaptēt gan jauniešu formālajā, gan neformālajā izglītībā dažādos sektoros, tostarp, reliģijā, kultūrā un izglītībā. Mācību programma būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.