Darba un pozitīvu emociju piesātinātas dienas MoPYL projekta 2.transnacionālajā tikšanās laikā Zaragosā

“Darbs klātienē ir neatsverams un vērtīgs resurss projekta īstenošanas procesā, to nespēj aizstāt tikšanās ekrānos,” atskatoties uz Erasmus+ projekta “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL) jeb “Mobilā programma jauniešiem” 2.starpnacionālo tikšanos, kas norisinājās Spānijas pilsētā Saragosā 4. un 5.maijā, saka tā vadītāja Sandija Zaļupe. Šādu secinājumu apstiprina arī projekta partneri Svētā Gabriela skolas (Colegio San Gabriel Zuera) un Rumānijas Skautu biedrības (Scout Society) pārstāvji, atzīstot – dažāda  veida  tehniskie un projektā radītā iznākuma jautājumi vairākkārt pārspriesti tiešsaistē, bet pilnīga izpratne par risinājumiem gūta, tikai tiekoties aci pret aci.

Aizvadītas 2 intensīvas un piepildītas dienas. Vispirms iepazīta Svētā Gabriela skola  – brīnišķīga, priekpilna, krāsaina, dabas ieskauta vieta, kurā strādā aizrautīgi, radoši pedagogi un bērniem ir iespēja augt, vispusīgi pilnveidoties, iegūt zināšanas un būt dabā. Pēc skolas apskates sākās intensīvs darbs. Tika analizēti projekta ietvaros veiktās aptaujas par jauniešu vērtībām un fokusgrupu diskusiju rezultāti, idejas un priekšlikumi. Jāpateicas Svētā Horhes universitātes (Universidad San Jorge) docentei un socioloģisko pētījumu ekspertei Selijai Marcenai (Celia Marcen) par ieguldīto darbu pētījuma veikšanā un ieteikumiem mācību plānu izstrādē.

“Līdz šim paveikts nozīmīgs darbs līderības mācību programmas tapšanā. Tā kā projekta komandā ir divi doktora grāda ieguvēji, tiek veikts uz pierādījumiem balstīts un jēgpilns pētījums par jauniešiem būtiskām vērtībām viņu dzīvē. Šo vērtību nozīmības noskaidrošanai veikta aptauja visās trīs dalībvalstīs – Latvijā, Rumānijā un Spānijā. Par aptaujā gūtajiem rezultātiem diskutēts fokusa grupās, pieaicinot jomu speciālistus. Pētījuma rezultāti palīdz izprast, kā programmā veidot stundu plānus, lai nostiprinātu vērtības, kas pusaudžiem ir ļoti nozīmīgas, un vienlaikus veltītu uzmanību arī tām, kuras jaunieši norādījuši kā mazāk svarīgas vai pavisam nesvarīgas, bet kas ir ļoti būtiskas līderības, motivācijas un atbildības attīstīšanai,” norāda S.Zaļupe.

Darba dunas starplaikā ar dziesmu un kūku dzimšanas dienā tika sumināts Čiprians Sfirlogejs (Ciprian Sfirlogea) no Rumānijas Skautu biedrības.

Jāatgādina, ka projekta ietvaros top neformālās izglītības programma jauniešiem, lai attīstītu viņos līderības spējas, un tā būs brīvi pieejama speciālistiem darbā ar jauniešiem dažādās jomās – kultūrā, izglītībā, reliģijā un citās.

Projektu līdzfinansē  Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.