Arī vasaras pilnbriedā sparīgi rit darbs MoPYL projektā

Vasara pilnbriedā, un arī Erasmus + projekta “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL) komandas darbs rit tikpat sparīgi un radoši, kā procesi dabā. 14.jūnijā, tiekoties tiešsaistē, projekta partneri no Latvijas, Rumānijas un Spānijas pārrunāja aktuālo projekta īstenošanā.

Projektā top mobila jeb dažādos veidos un jomās piemērojama apmācību programma 13 – 15 gadus veciem jauniešiem, lai attīstītu viņos līderības prasmes. Turpinās programmas mācību plānu izstrāde.  Latvijas puse stundu plānu izstrādē balstās kristīgajās pamatvērtībās jeb Svētā Gara augļos, “bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība” (Galatiešiem 5:22). “Šo vērtību nozīme un loma ir būtiska ne vien kristīgajā pasaulē, bet vēl jo vairāk arī jauna cilvēka personības veidošanā,” uzsver projekta vadītāja Sandija Zaļupe. Savukārt Rumānijas Skautu biedrība mācību plānus mērķtiecīgi veido pusaudžu līderības, atbildības, motivācijas un piederības sajūtas attīstīšanai.

Svētā Gabriela skola (Spānija), piesaistot socioloģisko pētījumu eksperti veikuši pamatīgu, uz pierādījumiem balstītu pētījumu visās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Spānijā un Rumānijā, noskaidrojot jauniešu viedokli un attieksmi attiecībā par vērtībām viņu dzīvē, savām spējām, attiecībām ar līdzcilvēkiem un jauniešu lomu sabiedrībā. Jauniešu vērtību, vajadzību un vēlmju apzināšana ļauj daudz mērķtiecīgāk veidot ne vien projekta apmācību programmu, bet palīdzēs organizācijām darbā ar jauniešiem visā Eiropā, jo pētījuma rezultāti būs brīvi pieejami angļu valodā.

Mācību programma būs atbalsts pedagogiem, apmācību vadītājiem, speciālistiem darbā ar jauniešiem Latvijā un Eiropā. To būs iespēja izmantot un adaptēt gan jauniešu formālajā, gan neformālajā izglītībā dažādos sektoros, tostarp, reliģijā, kultūrā un izglītībā. Mācību programma būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.