Jaunieši mobilitātē atveras, veido draudzību un vairo pārliecību par saviem spēkiem

“Esmu ieguvusi jaunus draugus”, “varu būt atvērts”, “visi esam draudzīgi un atsaucīgi”, “neviens par otru nesmejas”, “atrodam kopīgas intereses”, “darbojamies kā komanda”, “bija jautri”, “patīk spēles un dejas” – tās ir tikai dažas no jauniešu atsauksmēm par mobilitāti, kas norisinājās Erasmus+ projektā “Mobilā programma jauniešiem” (MoPYL – “Mobile Program for Youth Learners”).

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt pusaudžos līderības prasmes, motivāciju, atbildības un piederības sajūtu, tad mobilitātes nodarbības, spēles, sportiskās, aktīvās atpūtas un cita veida aktivitātes tika veidotas šo prasmju un īpašību pilnveidošanai, turklāt balstoties kristīgajās pamatvērtībās, kas ietver mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un paškontroli. Uzmanība tika vērsta arī uz tādām mūžizglītības kompetencēm, kā saziņa dzimtajā un svešvalodā, izpratne par kultūru un tās izpausmēm, kā arī spēju mācīties. Tādējādi mobilitāte jauniešiem sniedza iespēju socializēties, veidot jaunas draudzības saites, attīstīt komunikācijas spējas, pārspriest pusaudžiem aktuālas tēmas, dzīves vērtības, kā arī interaktīvā veidā uzlabot angļu valodas zināšanas.

Savstarpēja sapratne, iejūtība vienam pret otru un draudzība jauniešu  vidū virmoja visu mobilitātes laiku. Šādu uzticības pilnu un atvērtu gaisotni spēja radīt pieredzējuši vadītāji. Viņu vidū Baiba Kēnigsvalde: “Visvērtīgākais ir redzēt, kā un cik ātri iepriekš savstarpēji nepazīstami jaunieši veido draudzību un grib pavadīt kopā laiku. Mēs, vadītāju komanda, jau esam ārpus tā vecuma problēmām, ar ko saskaras šie pusaudži, bet mēs varam viņiem rādīt ceļu un dalīties savā pieredzē, bet vienlaikus tik labi izprotot, par ko viņi runā. Tā ir liela vērtība.”

Arī projekta vadītāja Sandija Zaļupe uzsver: “Lai jaunietis veidotos un nobriestu par atbildīgu, motivētu un līdera prasmēm apveltītu personību, svarīga ir vide, kurā to darīt. Mobilitātē  ikviens pusaudzis tiek novērtēts ar cieņu, atbalstīts un iedvesmots apzināties, ka viņš ir lielisks cilvēks ar vienreizējām iespējām pilnveidoties un sasniegt visu, ko atbildīgi vēlas, un tam nav nekādu šķēršļu. Atbalstoša vide vairo jauniešu pārliecību par sevi un saviem spēkiem.”

Projektu “Mobilā programma jauniešiem” līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.