Iedvesmoti, lai iedvesmotu citus!

Iedvesmoti un gatavi iedvesmot  – ar šādām “pēc” sajūtām noslēdzies 3 dienu apmācības kurss Latvijas, Spānijas un Rumānijas jauniešu vadītājiem jeb speciālistiem, pedagogiem, darbiniekiem, kuru ikdiena saistīta ar jaunatni. Apmācības norisinājās  Erasmus+ projektā “Mobilā programma jauniešiem” (MoPYL – “ Mobil Program for Youth Learners”), un tās tiešsaistē vadīja līderības eksperts Pīters Aktons (Peter Acton). Lai spētu nodot to jaudu un iedvesmu, kuru dalībnieki ieguva šo trīs dienu laikā, vispirms jāpastāsta par pašu iedvesmotāju. Pīters ir sertificēts, pieredzējis, aizrautīgs un enerģisks jauniešu treneris un lektors, kurš palīdz pusaudžiem viņu vērtību un dzīves mērķa atklāšanā, piedāvājot stratēģijas un taktikas  panākumu gūšanai, mērķa īstenošanai un maksimālā potenciāla sasniegšanai, veicinot un stiprinot viņu pārliecību un pašcieņu. Dzīvojot dažādās kultūrās, tostarp, Āfrikā, Vidusāzijā, Eiropas Savienībā un Taivānā, un palīdzot tur jauniešiem apzināties savas spējas un kļūt par līderiem, Pīters ir guvis krāsainu dzīves pieredzi, kurā dalīties. Viņš ir arī sasniedzis augstāko līmeni sportā un tagad izmanto šīs prasmes, lai apmācītu citus kļūt par labākajiem spēlētājiem savā dzīvē. Tāda, lūk, neticami iedvesmojoša personība!

Apmācību kursa dalībnieki apguva metodes, kā darbā ar pusaudžiem veicināt viņos līdera prasmes, motivāciju, atbildības un piederības sajūtu, kā arī nostiprināt viņos tādas vērtības mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, maigums un savaldība. Šīs vērtības dēvē par kristīgajām pamatvērtībām jeb Svētā Gara augļiem (saskaņā ar Galatiešiem 5:22), bet tās ir nozīmīgs personības attīstības pamats ne vien ticīgo cilvēku vidū, bet katram cilvēkam arī laicīgajā ikdienas dzīvē.

“Līderis ir kā termostats, bet nejauciet ar termometru. Termometrs tikai konstatē temperatūru, turpretī termostats spēj regulēt sistēmu līdz komfortablai temperatūrai. Un tā ir būtiska atšķirība. Līderis ir tas, kas rada vajadzīgo temperatūru jeb atmosfēru telpā, organizācijā, jauniešu vidē, klasē, jebkur, kur viņš darbojas. Pozitīvas un atbalstošas vides veidošanā līderis izceļ katra jaunieša labās īpašības, stiprās puses, norāda uz viņa nozīmību un dod spārnus, lai noticētu sev un īstenotu sapņus. Savukārt, lai sasniegtu mērķi, pret apkārtējo neticību “Tev neizdosies”, ”Tu nevarēsi”, jābūt kurlam,” uzsvēra treneris.

Projektu “Mobilā programma jauniešiem” līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.