Jauniešu līderības projekts noslēgsies ar konferenci Limbažos

27.janvārī Limbažos norisināsies Erasmus+ projekta “Mobilā programma jauniešiem” jeb “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL) noslēguma konference. Tās mērķis ir darbā ar jauniešiem iesaistītos speciālistus, pedagogus un citus interesentus iepazīstinātu ar projekta rezultātā tapušo neformālās izglītības programmu jauniešu līderības attīstībai, dalīties pieredzē Erasmus+ programmas projektu realizēšanā, kā arī mudināt izmēģināt spēkus projektu rakstīšanā vai iesaistīties tajos un gūt vērtīgu pieredzi.

Kopš aizvadītā gada sākuma Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar Svētā Gabriela skolu (Spānija) un Rumānijas Skautu biedrību īsteno Erasmus+ programmas projektu “Mobilā programma jauniešiem” jeb “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL). Projektā izstrādāta neformālās izglītības apmācību programma ar 39 mācību stundu plāniem jauniešu līderības prasmju, motivācijas, atbildības un piederības sajūtas attīstīšanai. Mācību plāni projekta šajā projekta mājas lapā pieejami latviešu un angļu valodā, tuvākajā laikā arī partneru dzimtajās valodās – rumāņu un spāņu. Izstrādāto jauniešu līderības programmu var izmantot speciālisti darbā ar jauniešiem kultūras, izglītības, reliģijas un citās jomās. “Projekta rezultātā tapusī programma ar konkrētiem mācību plāniem ir ieguvums ikvienam, kas, strādājot ar jauniešiem, saskata viņos ievērojamu potenciālu un iespējas to pilnveidot,” norāda projekta idejas autore un vadītāja  Sandija Zaļupe.

Jauniešu līderības programmas tapšana norisinājusies vairākos posmos. Veikts pētījumu visās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Rumānijā un Spānijā, un aptaujāti vairāk nekā 300 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. Pētījums kalpojis par pierādījumos balstītu un jēgpilnu pamatu apmācību programmas veidošanā. Organizētas arī fokusgrupas, kurās jomu speciālisti diskutēja un analizēja pētījuma rezultātus, kā arī sniedza savus priekšlikumus programmai.

Projekta ietvaros vasarā Liepupē  tika rīkota jauniešu nometne, caur spēlēm, sportiskām aktivitātēm un dažādām radošām, muzikālām un cita veida nodarbībām atklājot vai spodrinot savus talantus, stiprās puses un līdera īpašības. “Nometnē ar pieredzējušu vadītāju “svētību” ikviens pusaudzis tika novērtēts, atbalstīts un iedvesmots apzināties, ka katram no viņiem ir iespēja sasniegt to, ko viņi vēlas. Atbalstoša vide vairo jauniešu pārliecību par sevi un saviem spēkiem,” stāsta S.Zaļupe.

Projektā savas prasmes pilnveidoja ne vien pusaudži, bet arī Latvijas, Spānijas un Rumānijas speciālisti, un pedagogi, kuru ikdiena saistīta ar jauniešiem. Nodarbības tiešsaistē vadīja sertificēts, pieredzējis, aizrautīgs jauniešu treneris un lektors Pīters Aktons (Peter Acton). “Līderis ir kā termostats, bet nejauciet ar termometru. Termometrs tikai konstatē temperatūru, turpretī termostats spēj regulēt sistēmu līdz komfortablai temperatūrai. Un tā ir būtiska atšķirība. Līderis rada atmosfēru telpā, organizācijā, jauniešu vidē, klasē, jebkur, kur viņš darbojas. Pozitīvas un atbalstošas vides veidošanā līderis izceļ katra jaunieša labās īpašības, stiprās puses, norāda uz viņa nozīmību un dod spārnus, lai noticētu sev. Lai sasniegtu mērķi, pret apkārtējo neticību “tev neizdosies”, ”tu nevarēsi”, ir jābūt kurlam,” uzsvēra lektors.

Apmācību programma orientēta pusaudžiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, palīdzot izkopt prasmes, kas vērstas uz jauna cilvēka kā atbildīgas, motivētas, ar līdera īpašībām apveltītas personības attīstību. Minēto prasmju un īpašību veicināšanai Krimuldas ev.lut. draudze mācību plānu veidošanā balstījusies kristīgajās pamatvērtībās, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība un citas. “Šo vērtību nozīme un loma ir būtiska ikviena jauna cilvēka kā atbildīgas un motivētas personības veidošanā,” uzsver S. Zaļupe. Savukārt Rumānijas Skautu biedrība programmā iekļāvusi dažādas aktivitātes brīvā dabā un spēļu elementus.

Konference būs kā noslēdzošā aktivitāte projekta īstenošanā. 

Projektu “Mobilā programma jauniešiem” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.