Jaunietis līderis – nākotnes atslēga

Pirms pāris nedēļām OC “Limbaži” airēšanas bāzē  kopā tik pulcināti speciālisti darbā ar jauniešiem, pedagogi, treneri, kā arī paši jaunieši, jo konferencē plašākai publikai tika prezentēti Eiropas Savienības līdzfinansētā Erasmus+ projekta “Mobilā programma jauniešiem” rezultāti. Projektā ir tapusi neformālās izglītības programma jauniešu līderības prasmju, motivācijas, atbildības un piederības sajūtas attīstīšanai. Programma iekļauj 39 konkrētus mācību plānus, ko izglītības, kultūras sporta, reliģijas un citu jomu organizācijas un iestādes, kuru darbs saistīts ar jauniešiem, var izmantot ikdienas darbā kā metodisko materiālu minēto prasmju veicināšanai.

Atklājot konferenci, projekta vadītāja Sandija Zaļupe atzina, ka ideja līderības programmas veidošanai radusies, vērojot pašas bērnu pieaugšanu: “Tā kā man ir pedagoģiskā izglītība, tad vairākus gadus Krimuldas Evaņģēliski luteriskajā draudzē bērniem  vadīju Svētdienas skolas nodarbības. Tās apmeklēja arī mani bērni. Viņi auga, no bērniem kļūstot par jauniešiem, un es sapratu, ka nodarbību veidošanā nepieciešama pilnīgi cita, daudz plašāka pieeja, kas spētu pusaudžus atvērt, palīdzētu noticēt sev, kļūt pārliecinātiem, motivētiem, drošiem un drosmīgiem, vienlaikus uzņemoties atbildību. Turklāt metodikai jābūt tādai, kas izmantojama, strādājot ar jauniešiem ne tikai reliģijā, bet citās arī sfērās.”

Uzrunājot klātesošos pusaudžus, Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, SIA “Ķipēnu muižas” valdes locekle Anna Poindere uzsvēra līdera nozīmi un lomu sabiedrībā: “Ne vienmēr līderi ir ļoti redzamas personības, bet dažādos vēsturiskos posmos viņi ir bijuši kā atslēgas mūsu nākotnes veidošanā.” A. Poindere aktīvi iesaistīja jauniešus diskusijā “Kas ir līderība un ko tā veicina?”, mudinot jaunos cilvēkus veidot izpratni par līderību.

Savas līdera dotības konferencē apliecināja 13 gadus vecā Aleksa Zaļupe. Viņa dalījās pieredzē gan par ieguvumiem Svētdienas skolas nodarbībās, kurās iemācījusies droši komunicēt ar apkārtējiem un paust savu viedokli, gan līderības prasmju “slīpēšanu” dažādās šī projekta aktivitātēs. Viņa arī vadīja psiholoģisko lomu spēli “Mafija”, kas sanākušajiem lika izkustēties, palīdzēja iepazīt vienam otru un iejusties dažādās lomās. S.Zaļupe apstiprināja, ka šādas spēles un publikas iekustināšanas aktivitātes jauniešu vadībā ļauj viņiem trenēt un iegūt pārliecību par sevi, esot plašākas auditorijas priekšā.

Projekta noslēguma konferencē tiešsaistē piedalījās ar projekta partneri – sociālo pētījumu eksperte Selija Marsena, Svētā Gabriela skolas pedagogi no Spānijas un Rumānijas Skautu biedrības pārstāvji. Viņi pauda prieku, ka bijusi iespēja būt par daļu no pusaudžiem tik nozīmīgas idejas īstenošanas, un atzina, ka no organizācijām viņu valstīs jau radusies interese par izstrādāto programmu. Jāatgādina ka programma veidota četrās valodās – latviešu, angļu, rumāņu un spāņu, kas to padara pieejamu arī ārpus Latvijas robežām.

Pasākumā klātesošie nevarēja garlaikoties un atslābt ne mirkli, jo bija uzmanīgi jāieklausās stāstījumā par projekta gaitu un jāpatur prātā dažādas detaļas, lai pēc tam spētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Dzirdīgāko ausu, labākās atmiņas un asāko prātu īpašnieki par pareizām atbildēm saņēma balvas. Tāpat klātesošie jaunieši katrs dalījās ar vērtībām, kas svarīgas viņu dzīvē. Atbildes izskanēja visdažādākās, kādam svarīgākais ir prieks, kādam – miers, citam – mīlestība un uzticība. Šīs un vēl citas vērtības ietvertas līderības programmas mācību plānos. S.Zaļupe aicina ikvienu, kas darbojas ar jauniešiem un vēlas rosināt viņus pilnveidoties, ielūkoties projekta mājas lapas www.mopyl.eu sadaļā “Rezultāti”. Tur atrodami ne vien minētie metodiskie materiāli, bet arī apjomīgs pētījums par jauniešiem būtiskām vērtībām, attieksmi pret sevi un citiem, attiecībām ar vienaudžiem un ģimeni, uz kura pamata mācību plāni ir izstrādāti.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.