MoPYL projektā izstrādāto līderības programmu novērtē jauniešu organizācijas

Esam gandarīti, ka Erasmus+ projekta “Mobilā programma jauniešiem” jeb “Mobile Program for Youth Learner” rezultāti iet plašumā. Izstrādāto apmācību programmu jauniešu līderības veicināšanai izmantot ir uzsākusi biedrība “Limbaži”, kuras viens no mērķiem ir jauniešu izglītošana sporta jomā. Priecājamies,  ka mūsu darbs tiek novērtēts, ir noderīgs un palīdz jauniešiem ceļā uz savu mērķu sasniegšanu!

Aicinām arī citas organizācijas, kuru ikdienas darbs saistīts ar jauniešiem, ieskatīties projekta mājas lapā www.mopyl.eu, sadaļā “Rezultāti” iepazīties ar neformālās izglītības programmu jauniešu līderības, atbildības un motivācijas attīstīšanai un izmantot to, lai palīdzētu pusaudžiem pilnveidoties.

Jauniešu līderības programmu izstrādājuši 3 partneri- Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas  draudze (Latvija), Svētā Gabriela skola (Spānija) un Skautu biedrība (Rumānija).

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts īstenots sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.