Darba un pozitīvu emociju piesātinātas dienas MoPYL projekta 2.transnacionālajā tikšanās laikā Zaragosā

“Darbs klātienē ir neatsverams un vērtīgs resurss projekta īstenošanas procesā, to nespēj aizstāt tikšanās ekrānos,” atskatoties uz Erasmus+ projekta “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL) jeb “Mobilā programma jauniešiem” 2.starpnacionālo tikšanos, kas norisinājās Spānijas pilsētā Saragosā 4. un 5.maijā, saka tā vadītāja Sandija Zaļupe. Šādu secinājumu apstiprina arī projekta partneri Svētā Gabriela skolas (Colegio San Gabriel Zuera) un Rumānijas Skautu biedrības (Scout Society) pārstāvji, atzīstot – dažāda  veida  tehniskie un projektā radītā iznākuma jautājumi vairākkārt pārspriesti tiešsaistē, bet pilnīga izpratne par risinājumiem gūta, tikai tiekoties aci pret aci.

Read more

Speciālisti MoPYL projektā diskutē par jauniešu vērtībām un lomu sabiedrībā

13.aprīlī Krimuldas ev.lut. draudzes pārstāvju īstenotajā Erasmus+ projektā “Mobilā programma jauniešiem” (MoPYL) tika organizēta fokusgrupas diskusija, kurā dalībnieki  – pedagogs,  sociālais darbinieks, neformālās izglītības darbinieks un vadītājs, brīvprātīgais sociālajā jomā un kristīgo vērtību eksperts – apsprieda projekta ietvaros veiktās aptaujas par pusaudžu vērtībām un lomu sabiedrībā rezultātus. MoPYL rojektā tiek izstrādāta neformālās izglītības mācību programma jauniešu līderības prasmju attīstībai, un tā, bastoties kristīgajās vērtībās jeb Svētā Gara augļos, tiek “iedzīvināta” draudzes Svētdienas skolas nodarbībās pusaudžiem.

Read more

Svētdienas skolā turpinās apmācības jauniešu līderībai

Krimuldas ev.lut. draudzē aizvadīta otrā Svētdienas skolas nodarbība, kurā pusaudži uzsākuši apmācības līderības prasmju attīstīšanai, kā arī motivācijas un piederības sajūtas veicināšanai. Svētdienas skolas nodarbības jauniešiem vada idejas autore, draudzes padomes locekle Sandija Zaļupe.

Read more

Pirmā Svētdienas skolas klātienes nodarbība priecē bērnu un jauniešu sirdis

Svētdien, 13.martā, Krimuldas ev. lut. draudzē pēc krietni ilga pārtraukuma uz Svētdienas skolas nodarbību atkal klātienē pulcējās bērni un jaunieši. Satikšanās prieks bija patiess un sirdi sildošs. Vēl īpašāku to padarīja misionāra Deivida Hoses Saharavi (David Jose Saharaui), mūziķa Aivara Lapšāna un viņa muzikālo bērnu, kā arī vijolnieces Ilzes Gagaines klātbūtne. Nodarbība notika Erasmus+ programmas projekta “Mobilā programma jauniešiem” ietvaros, kurā līderības un motivācijas attīstīšanai jauniešiem tiek izstrādāta apmācību programma ar 39 Svētdienas skolas nodarbību stundu plāniem, kas balstīti kristīgajās vērtībās – Svētā Gara augļos, “bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība (Galatiešiem 5:22).

Read more

Līderības mācību programmas izstrādes komandai otrā tikšanās – šoreiz tiešsaistē

2.februārī tiešsaistē kopā sanāca Krimuldas ev.lut. draudzes īstenotā Erasmus+ projekta “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners – MoPYL) komanda. Šī bija projekta dalībnieku otrā tikšanās, pirmā notika decembrī klātienē Krimuldā. Tikšanos vadīja projekta idejas autore un vadītāja, draudzes padomes locekle Sandija Zaļupe. Tiešsaistē ar partneriem – Rumānijas Skautu biedrības un Spānijas Svētā Gabriela skolas pārstāvjiem tika pārrunāta projekta gaita, tostarp, mācību plānu izstrāde, pētījuma veikšana pusaudžu vidū un citas aktivitātes.

Read more