Krimuldas draudzes īstenotajā projektā pētīs jauniešu viedokli par vērtībām, spējām un lomu sabiedrībā

Krimuldas ev.lut.draudze turpina īstenot Erasmus+ projektu “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners – MoPYL), kurā tiek izstrādāta neformālās izglītības mācību programma jauniešiem līderības prasmju attīstībai. 2.februārī draudzes pārstāvji tiešsaistē tiksies ar projekta partneriem – Rumānijas Skautu biedrības un Spānija Svētā Gabriela skolas pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunās jautājumu par pētījuma veikšanu pusaudžu vidū un tajā iegūto rezultātu iekļaušanu mācību programmas saturā, kā arī citus jautājumu par projekta gaitu.

Read more

Krimuldas draudzē ar ārvalstu partneriem diskutē par jauniešu līderību

No 11. līdz 14.decembrim Krimuldas evaņģēliski luteriskajā draudzē viesojās sadarbības partneri no Rumānijas Skautu biedrības un Spānijas Svētā  Gabriela skolas. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar draudzes un ārvalstu pārstāvju kopīgi īstenoto projektu par mācību programmas izveidi jauniešu līderības spēju attīstībai. Draudzē mācību programma tiks aprobēta un jaunieši apmācīti Svētdienas skolas nodarbībās no nākamā gada marta. Līderību pēc izstrādātās programmas apgūs arī jaunie skauti Rumānijā.

Read more

Krimuldas draudzē uzņems ārvalstu partnerus

No 11. līdz 14.decembrim Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudzē uzņems ārvalstu viesus no Spānijas un Rumānijas. Tie būs draudzes īstenotā starptautiskā projekta “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners) partneri  no Rumānijas Skautu biedrības un Svētā Gabriela skolas Spānijā. Projekta mērķis ir izstrādāt neformālās izglītības programmu jauniešu līderības attīstībai, tāpēc tikšanās laikā dalībnieki pārrunās un diskutēs par mācību programmas, mācību plānu un metodoloģijas izstrādi, lai programmu pusotra gada laikā varētu īstenot un aprobēt.

Read more

Krimuldas ev.lut. draudze veidos starptautisku apmācību programmu jauniešu personības attīstībai

Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze šoruden sākusi īstenot starptautisku projektu, kurā izstrādās mācību programmu darbā ar jauniešiem iesaistītajiem speciālistiem, lai attīstītu jaunajos cilvēkos līdera prasmes, pašapziņu, pašmotivāciju, atbildību un piederības sajūtu kādai no sociālajām grupām.

Read more